Blog

Zabezpieczanie obiektów

Posted by:

Zabezpieczanie obiektów

Zabezpieczanie obiektów przed wszelkimi szkodnikami przy użyciu karników deratyzacyjnych, chwytaczy gryzoni, detektorów bytności owadów latających. Działania te mają na celu uniemożliwienie przedostanie się szkodnikom takim jak: myszy, szczury, owady latające i biegające  przedostanie się do obiektu. Zabezpieczenie obiektu wiąże się z systematycznym monitoringiem (miesięcznym lub kwartalnym), działania te polegają na przeglądzie urządzeń monitorujących bytność owadów oraz przegląd chwytaczy i karmników deratyzacyjnych. Systematyczna kontrola urządzeń DDD daje gwarancję iż obiekt jest zabezpieczony w sposób prawidłowy.

0


About the Author: